Category Archives: Chưa được phân loại

Cài đặt và sử dụng Setracker quản lý đồng hồ định vị trẻ em

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ định vị trẻ em   Mục Lục GIỚI THIỆU CHUNG.. 2 1.1.        Lời nói đầu. 2 1.2.        Cấu tạo đồng hồ: 2 1.3.        Các tính năng chính của đồng hồ. 2 1.4.        Điều kiện sử dụng đồng hồ: 3 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG.. 3 2.1         Hướng dẫn